1. ryl

  ryl, Chimaphila umbellata, art i familjen ljungväxter.

 2. Nobelpris

  Nobelpris, vart och ett av de pris som ur en donation av Alfred Nobel årligen utdelas på dennes dödsdag 10 december.

 3. ryltåg

  ryltåg, Juncus articulatus , art i familjen tågväxter.
 4. Gilbert Ryle

  Ryle, Gilbert, 1900–76, brittisk filosof, professor i Oxford 1945–68 och redaktör för tidskriften Mind 1948–71.
 5. Martin Ryle

  Ryle, Sir Martin, 1918–84, brittisk radioastronom, professor i radioastronomi i Cambridge från 1959, Astronomer Royal 1972–82, brorson till Gilbert Ryle.
 6. psykosomatik

  psykosomatik, synsättet att kropp och själ hänger ihop eller är ömsesidigt beroende av varandra.
 7. lingontallskog

  lingontallskog, torr ristyp , skogstyp med relativt välvuxna tallar och ofta inslag av gran och vårtbjörk.

 8. apori

  apori, teoretisk svårighet, förbryllande självmotsägelse.
 9. Maksym Rylskyj

  Rylskyj, Maksym, 1895–1964, ukrainsk författare.
 10. Olov Rylander

  Rylander, Olov, 1900–88, jurist och politiker (folkpartist), riksdagsman 1945–60 (andra kammaren), borgmästare i Västerås 1939–59.