1. rymdfarkost

  rymdfarkost, bemannad eller obemannad konstruktion som sänds ut i rymden av en bärraket och utgör eller innehåller dess nyttiga last.
 2. rymdfarkost

  rym`dfarkost subst. ~en ~er ORDLED: rymd--far-kost-en
  Svensk ordbok
 3. Saturnus

  Saturnus, symbol ♄, solsystemets näst största planet, berömd för sina vackra ringar.

 4. massa

  massa, den egenskap hos materien som påverkas av gravitationskraften ( tung massa) och som motsätter sig rörelseändringar ( trög massa).
 5. ballistisk robot

  ballistisk robot, vapen som kännetecknas av att huvuddelen av banan är en fri kastbana (därav namnet) i vilken robotens rörelse endast påverkas av jordens dragningskraft och aerodynamiska krafter.
 6. ATV

  ATV, automated transfer vehicle, europeisk rymdfarkost utvecklad av det europeiska rymdorganet ESA för transporter till den internationella rymdstationen ISS.
 7. Triton

  Triton, Neptunus I, den största av Neptunus månar, upptäckt 1846 omedelbart efter moderplanetens upptäckt.
 8. flygande tefat

  flygande tefat, hypotetisk rymdfarkost konstruerad och framförd av utomjordingar observerad av oss människor på jorden.
 9. månen

  månen är jordens måne.

 10. Cape Canaveral

  Cape Canaveral, udde på Floridas östkust, 1963–73 kallad Cape Kennedy.