1. rymmas

  rymm`as verb rymdes rymts, pres. ryms äv. rymmes ORDLED: rymm-as
  Svensk ordbok
 2. kromosom

  kromosom, struktur i cellen som är bärare av genomet (arvsmassan).
 3. Riga

  Riga, lettiska Rīga, huvudstad i Lettland.

 4. Astrid Lindgren

  Lindgren, Astrid, född Ericsson 14 november 1907, död 28 januari 2002, författare.
 5. Selma Lagerlöf

  Lagerlöf, Selma, född 20 november 1858, död 16 mars 1940, författare, Nobelpristagare 1909, första kvinnliga ledamot av Svenska Akademien från 1914; jämför släktartikel Lagerlöf.
 6. livets uppkomst

  livets uppkomst, livets ursprung, den första levande cellens uppkomst.
 7. Jakarta

  Jakarta, huvudstad och administrativ region i Indonesien.

 8. Turingmaskin

  Turingmaskin, abstrakt beräkningsmekanism, formulerad av Alan Turing 1936.
 9. väckelserörelser

  väckelserörelser, religiösa massrörelser som kännetecknas av omvändelse, förändring av livsmönster och ofta karismatiska yttringar (jämför karismatisk rörelse).

 10. ädelgaser

  ädelgaser, de vid rumstemperatur gasformiga grundämnena i periodiska systemets grupp 18: helium, neon, argon, krypton, xenon och radon, se tabell.