1. rytm

  rytm, regelbunden växling mellan starkare och svagare moment i återkommande förlopp av olika slag; i synnerhet upplevelsen av denna växling.
 2. cirkadiansk rytm

  cirkadiansk rytm, cirkadisk rytm, dygnsrytm, en biologisk rytm med en periodlängd av ca 24 timmar.

 3. biologisk rytm

  biologisk rytm, biorytm, biologisk svängning, rytmiskt varierande biologisk funktion, t.ex. kroppstemperatur, sömnmönster, bladrörelser och antalet lämlar i fjällområdena.
 4. ultradiansk rytm

  ultradiansk rytm, ultradian rytm, en vanligen biologisk rytm (se biologisk cykel) med en frekvens av mer än en svängning per dygn (periodlängden är kortare än 20 timmar); jämför cirkadiansk rytm och infradiansk rytm.
 5. rytmik

  rytmik, läran om rytm.
 6. fallande rytm

  fallande rytm inom metriken bygger på fallande takter, t.ex. daktyl och troké.
 7. cirkannuell rytm

  cirkannuell rytm, årsrytm, en biologisk rytm med en periodlängd av ca 1 år.
 8. rytmik

  rytmik, systematiserad övning av den musikaliska sensibiliteten genom kroppsrörelser.
 9. stigande rytm

  stigande rytm inom metriken bygger på stigande takter, framför allt anapest och jamb.
 10. lombardisk rytm

  lombardisk rytm, sedan 1700-talet använd benämning på en musikalisk-rytmisk figur, där en tidsenhet är underdelad enligt principen kort + lång.