1. säckpipa

  säckpipa är ett blåsinstrument, närmare bestämt ett rörbladsinstrument.
 2. säck

  säck subst. ~en ~ar ORDLED: säck-en
  Svensk ordbok
 3. säckbagge

  säckbagge, Clytra quadripunctata , art i skalbaggsfamiljen bladbaggar.
 4. säckspinnare

  säckspinnare, Psychidae , familj fjärilar som har världsvid utbredning och omfattar ca 6 000 arter, varav 24 i Sverige.
 5. säckmalar

  säckmalar, Coleophoridae , familj fjärilar som har världsvid utbredning och omfattar ca 600 arter, varav ca 130 i Sverige, bl.a. björksäckmal.
 6. säckväv

  säckväv, ganska gles och grov tvåskaftsväv av jute, numera ibland av polypropenfiber.
 7. säckfälla

  säckfälla, Cephalotus follicularis, art i familjen säckfälleväxter.
 8. säckmaskar

  säckmaskar, Pseudocoelomata, grupp djur med falsk kroppshåla, pseudocelom, en rest av embryots blastocel.
 9. säckstation

  säckstation, järnvägsstation med ut- och infart i enbart ena änden.
 10. säcksvampar

  säcksvampar, annat namn på fylumet sporsäckssvampar.