1. säkerhet

  säkerhet, i allmän betydelse resultatet av åtgärder eller egenskaper som minskar sannolikheten för att olyckor eller andra oönskade händelser skall inträffa.
 2. säkerhet

  säkerhet, i banksammanhang antingen reala tillgångar eller penningförpliktelse och som tryggar återbetalningen av lån.
 3. Säkerhetsrådet

  Säkerhetsrådet, engelska The Security Council, organ i FN med huvudansvar för upprätthållandet av fred och säkerhet.
 4. IT-säkerhet

  IT-säkerhet, samlingsterm för allt som rör säkerhet för data i IT-system.
 5. säkerhetspolitik

  säkerhetspolitik, sammanfattande benämning på de åtgärder ett lands regering vidtar mot yttre hot.
 6. säkerhetsfaktor

  säkerhetsfaktor, förhållandet mellan kritisk och tillåten belastning av en detalj eller konstruktion.
 7. säkerhetsskanner

  säkerhetsskanner, personskanner, kroppsskanner, nakenskanner, nakenkamera, säkerhetsutrustning på bl.a. flygplatser för att avslöja otillåtna föremål och ämnen.
 8. Säkerhetspolisen

  Säkerhetspolisen, SÄPO, statlig myndighet med huvuduppgift att förebygga och avslöja brott mot rikets säkerhet.
 9. kollektiv säkerhet

  kollektiv säkerhet, mellan- eller överstatligt arrangemang för krishantering och ingripande till skydd mot angrepp.
 10. säkerhetsbälte

  säkerhetsbälte, anordning i t.ex. bilar och flygplan som hindrar de åkande att slungas ur sätet vid plötsliga inbromsningar eller krängningar; i bil detsamma som bilbälte.