1. säkra

  sä`kra verb ~de ~t ORDLED: säkr-ar SUBST.: säkrande, säkring
  Svensk ordbok
 2. säkra perioder

  säkra perioder, de perioder i en kvinnas menstruationscykel då sannolikheten för befruktning kan bedömas vara minst.
 3. färgseparation

  färgseparation, inom reprotekniken uppdelning av färgerna i en färgbild som skall tryckas.
 4. färgtryck

  färgtryck, reproduktion av färgbilder genom tryckning.
 5. Marcel Hirscher

  Hirscher, Marcel, född 1989, österrikisk utförsåkare på skidor.

 6. bergsbestigning

  bergsbestigning är en krävande form av klättring för att ta sig upp till höga bergstoppar.
 7. primtal

  primtal är heltal (tal utan decimaler eller bråk) som är större än 1 och bara jämnt delbara med sig själva och talet 1.

 8. Kurt (”Kurre”) Hamrin

  Hamrin, Kurt ( ”Kurre”), född 1934, fotbollsspelare, en av Sveriges främsta genom tiderna.
 9. millenniemålen

  millenniemålen var åtta mål för den globala utvecklingen som beslutades av FN:s medlemsstater.

 10. inmutning

  inmutning, säkrande av ensamrätt till (bearbetning av) visst område, särskilt mineralfyndighet.