1. kaspisk säl

  kaspisk säl, Phoca caspica, art i familjen öronlösa sälar, ibland betraktad som en underart av vikare.

 2. säldjur

  säldjur, Pinnipedia, överfamilj rovdjur med familjerna öronsälar (14 arter), valrossar (en art) och öronlösa sälar (19 arter).
 3. sällsynta jordartsmetaller

  sällsynta jordartsmetaller, sammanfattande benämning på metallerna i periodiska systemets grupp 3, skandium, yttrium och lantan samt de fjorton lantaniderna.
 4. sälar

  sälar, se säldjur.
 5. sällanköpsvaror

  sällanköpsvaror, konsumentvaror som till skillnad från dagligvaror inhandlas mer sällan.
 6. sälg

  sälg, Salix caprea, art i familjen videväxter.
 7. sällskapsdjur

  sällskapsdjur, sådana djur som människan håller enbart för sitt nöjes skull.

 8. säl

  säl subst. ~en ~ar ORDLED: säl-en
  Svensk ordbok
 9. Sälen

  Sälen, tätort i Malung–Sälens kommun, Dalarna (Dalarnas län), 65 km nordväst. om Malung; 769 invånare (2016).

 10. Sälenfjällen

  Sälenfjällen är fjällen i närheten av skidorten Sälen i Dalarna.