1. kaspisk säl

  kaspisk säl, Phoca caspica, art i familjen öronlösa sälar, ibland betraktad som en underart av vikare.

 2. säldjur

  säldjur, Pinnipedia, överfamilj rovdjur med familjerna öronsälar (14 arter), valrossar (en art) och öronlösa sälar (19 arter).
 3. sälg

  sälg, Salix caprea, art i familjen videväxter.
 4. säljarens marknad

  säljarens marknad, marknad som kännetecknas av att efterfrågan är större än utbudet.
 5. säl

  säl subst. ~en ~ar ORDLED: säl-en
  Svensk ordbok
 6. sälar

  sälar, se säldjur.
 7. sällanköpsvaror

  sällanköpsvaror, konsumentvaror som till skillnad från dagligvaror inhandlas mer sällan.
 8. sältingväxter

  sältingväxter, Juncaginaceae , familj enhjärtbladiga växter med knappt 20 arter ett- till fleråriga örter i fuktiga miljöer, särskilt i kustnära trakter, i tempererade och kalla områden.
 9. Sällskapsöarna

  Sällskapsöarna, fanska Îles de la Société, ögrupp i södra Stilla havet; 1 647 km 2, 229 100 invånare (2010).
 10. sällsynta jordartsmetaller

  sällsynta jordartsmetaller, sammanfattande benämning på metallerna i periodiska systemets grupp 3, skandium, yttrium och lantan samt de fjorton lantaniderna.