1. säljare

  säljare, försäljare, person som arbetar med försäljning både i butik och på annat sätt.
 2. säljkurs

  säljkurs, den lägsta kurs säljare av t.ex. värdepapper, valutor eller råvaror är villiga att acceptera.
 3. säljoption

  säljoption, rätt att vid en bestämd framtida tidpunkt sälja viss egendom till en angiven köpare.
 4. säljvägran

  säljvägran, vägran att sälja produkter till återförsäljare som vill köpa dem.
 5. säljarens marknad

  säljarens marknad, marknad som kännetecknas av att efterfrågan är större än utbudet.
 6. Säljarnas Riksförbund

  Säljarnas Riksförbund, Stockholm, till 1995 Förbundet Sveriges Handelsrepresentanter ( FSH), oberoende yrkesförbund med fackliga rättigheter för alla som arbetar med försäljning eller marknadsföring.
 7. säljfrämjande åtgärder

  säljfrämjande åtgärder, engelska sales promotion, SP, marknadsföringsåtgärder vilkas främsta syfte är att stimulera till ökad försäljning, t.ex. rabattkuponger, tävlingar, varudemonstrationer och exponeringar i butik.
 8. säljare

  säl`jare subst. ~n äv. säljarn, plur. ~, best. plur. säljarna ORDLED: sälj-ar-en
  Svensk ordbok
 9. sälja

  säl`ja verb sålde sålt, pres. säljer ORDLED: sälj-er SUBST.: säljande
  Svensk ordbok
 10. Wall Street-kraschen

  Wall Street-kraschen, benämning på börskraschen i New York som inleddes ”den svarta torsdagen” 24 oktober 1929 då fallande aktiekurser utlöste säljpanik.