1. sändare

  sändare, kortform för radiosändare, se radio; även benämning på den sändande parten i en dubbelriktad telekommunikation.
 2. Sändaren

  Sändaren, frikyrklig veckotidning, organ för Equmeniakyrkan, grundad 1992 genom sammanslagning av den baptistiska Veckoposten och dåvarande Svenska Missionsförbundets Svensk Veckotidning.
 3. sändningstillstånd

  sändningstillstånd, regelverk som anger ramarna för radio- och TV-företag som fått rätt att sända rundradio i Sverige.

 4. sändebud

  sändebud, chef för beskickning.
 5. sändarrör

  sändarrör, stort elektronrör i sändare för ljudradio, television, radar etc. eller i annan elektronisk utrustning.
 6. sändlista

  sändlista, e-postlista, i databehandlingssammanhang lista med namn och adresser som används för att skicka e-post till en grupp mottagare.
 7. växthuseffekten

  växthuseffekten, den värmande inverkan som atmosfären utövar på jordytan på grund av sin förmåga att släppa igenom, absorbera eller reflektera strålning av olika våglängder.

 8. rymdåldern

  rymdåldern, populär benämning på den epok som inleddes 4 oktober 1957, då uppsändningen av den första konstgjorda jordsatelliten, Sputnik (som vägde 84 kg), genomfördes i Sovjetunionen.

 9. kolonialism

  kolonialism innebär att ett land erövrar och utnyttjar områden, kolonier, utanför det egna landområdet.

 10. förintelsen

  förintelsen (engelska holocaust, hebreiska shoa), benämning på nazisternas folkmord på judar under andra världskriget 1939–45,