1. sänka

  sänka, sänkningsreaktion, SR, klassisk metod för att undersöka blodet.
 2. sänka skepp

  sänka skepp, kryssarspelet , sjökrigsspelet, sänka fartyg, spel som börjar med att de båda deltagarna på var sitt rutat papper ritar in lika många ”skepp” av växlande storlek, från en till fyra–fem rutor, samt numrerar rutraderna såväl lodrätt som vågrätt.
 3. sänka

  sänka, inom meteorologi och miljövetenskap en process som för bort ett ämne ur atmosfären eller någon annan reservoar.
 4. sänktunnel

  sänktunnel, typ av undervattenstunnel som byggs i sektioner på land, vilka sedan sänks ned på plats, se tunnel.
 5. sänka

  sänka, linje- eller punktformigt område i en strömmande fluid, genom vilket fluiden rinner ut.
 6. sänka

  sänka, lågt liggande område på jorden eller på annan himlakropp, på sidorna omgivet av högre partier.
 7. sänke

  sänke, verktyg som används vid sänksmidning.
 8. sänkningsreaktion

  sänkningsreaktion, medicinsk term som avser att blodkropparna sjunker (sedimenterar) nedåt genom blodplasma i ett rör med blod som lämnas stående, ett fenomen som utnyttjas i laboratorieanalysen sänka.
 9. sänksmidning

  sänksmidning, plastisk bearbetningsprocess för tillverkning av t.ex. komponenter till bilindustrin.
 10. sänkningskust

  sänkningskust, kustområde som påverkats av stigning av havsytan eller av landsänkning och som kan karakteriseras av breda flodmynningar, laguner och vallar som är parallella med stranden.