1. sänka

  sänka, sänkningsreaktion, SR, klassisk metod för att undersöka blodet.
 2. sänka

  sänka, inom meteorologi och miljövetenskap en process som för bort ett ämne ur atmosfären eller någon annan reservoar.
 3. sänka skepp

  sänka skepp, kryssarspelet , sjökrigsspelet, sänka fartyg, spel som börjar med att de båda deltagarna på var sitt rutat papper ritar in lika många ”skepp” av växlande storlek, från en till fyra–fem rutor, samt numrerar rutraderna såväl lodrätt som vågrätt.
 4. sänka

  sänka, linje- eller punktformigt område i en strömmande fluid, genom vilket fluiden rinner ut.
 5. sänka

  sänka, lågt liggande område på jorden eller på annan himlakropp, på sidorna omgivet av högre partier.
 6. sänka

  2sänk`a subst. ~n sänkor ORDLED: sänk-an
  Svensk ordbok
 7. sänka

  1sänk`a verb sänkte sänkt, pres. sänker ORDLED: sänk-er SUBST.: sänkande, sänkning
  Svensk ordbok
 8. abaisse

  abaisse, en utkavlad deg.
 9. Mellansvenska sänkan

  Mellansvenska sänkan, Mellansvenska låglandet , flera separata sänkningsfält, åtskilda av horstar, tvärs över Sverige från Bohuslän till Södermanland.
 10. Nobelpris

  Nobelpris, vart och ett av de pris som ur en donation av Alfred Nobel årligen utdelas på dennes dödsdag 10 december.