1. sänktunnel

  sänktunnel, typ av undervattenstunnel som byggs i sektioner på land, vilka sedan sänks ned på plats, se tunnel.
 2. sänka

  sänka, sänkningsreaktion, SR, klassisk metod för att undersöka blodet.
 3. sänka skepp

  sänka skepp, kryssarspelet , sjökrigsspelet, sänka fartyg, spel som börjar med att de båda deltagarna på var sitt rutat papper ritar in lika många ”skepp” av växlande storlek, från en till fyra–fem rutor, samt numrerar rutraderna såväl lodrätt som vågrätt.
 4. abaisse

  abaisse, en utkavlad deg.
 5. sänka

  sänka, inom meteorologi och miljövetenskap en process som för bort ett ämne ur atmosfären eller någon annan reservoar.
 6. Nobelpris

  Nobelpris, vart och ett av de pris som ur en donation av Alfred Nobel årligen utdelas på dennes dödsdag 10 december.

 7. tensider

  tensider, samlingsnamn på substanser som sänker ytspänningen för till exempel vatten.

 8. keynesianism

  keynesianism, riktning inom nationalekonomisk makroteori som uppstod under 1930-talet och hade sitt största inflytande under 1950- och 1960-talen; den är uppkallad efter John Maynard Keynes.
 9. Suezkrisen

  Suezkrisen, konflikten 1956 mellan Egypten, Israel, Storbritannien och Frankrike.

 10. Vilhelm Moberg

  Moberg, Vilhelm, född 20 augusti 1898, död 8 augusti 1973, författare.