1. Herakles

  Herakles (grekiska Heraklēs, latin Hercules), Herkules, antik mytgestalt, den mest populäre av alla grekiska heroer, son till Zeus och Alkmene.
 2. Carl XVI Gustaf

  Carl XVI Gustaf (Carl Gustaf Folke Hubertus), född 30 april 1946, svensk kung sedan 1973, son till arvprins Gustaf Adolf och prinsessan Sibylla; jämför släktartikel Bernadotte.

 3. Kongressen

  Kongressen, den federala lagstiftande församlingen i USA, bestående av senaten med 100 ledamöter (två från varje delstat) och representanthuset (med 435 ledamöter, valda i relation till delstaternas folkmängd).

 4. Esrange

  Esrange är en anläggning för fredligt arbete om rymden.
 5. satellit

  satellit, naturlig eller konstgjord kropp i bana kring en planet.
 6. Little Bighorn

  Little Bighorn, egentligen Little Bighorn River, flod i södra Montana, USA, känd för striden 25 juni 1876 mellan indianer och amerikansk trupp.
 7. Samhällets olycksbarn

  Samhällets olycksbarn, Les Misérables, romansvit i tolv delar av den franske författaren Victor Hugo, utgiven 1862.

 8. islamisk stat

  islamisk stat, benämning inom den muslimska världen på en stat vars statsskick, administrationssystem och rättsväsende baserar sig på religionens regelsystem och som får sin legitimitet genom hänvisning till Koranen och till det föredöme som profeten Muhammed och hans tidiga efterföljare har lämnat.
 9. rymdåldern

  rymdåldern, populär benämning på den epok som inleddes 4 oktober 1957, då uppsändningen av den första konstgjorda jordsatelliten, Sputnik (som vägde 84 kg), genomfördes i Sovjetunionen.

 10. Nigella Lawson

  Lawson, Nigella, född 1960, brittisk kock och kokboksförfattare, dotter till Nigel Lawson.