1. särartsfeminism

  särartsfeminism, feministisk riktning som menar att man i kampen för kvinnors lika rättigheter måste utgå från att kvinnor och män är biologiskt olika.

 2. särbeskattning

  särbeskattning, inkomstskatterättslig term som anger att en person beskattas för sig utan hänsyn till någon annan persons inkomstförhållanden.
 3. Särimner

  Särimner, en galt i fornnordisk religion.

 4. särskilda ungdomshem

  särskilda ungdomshem, sedan 1993 benämning på sådana hem för vård eller boende som får ta emot barn och ungdomar som tvångsintagits enligt LVU (lag med särskilda bestämmelser om vård av unga).

 5. sär

  2sär adj., ingen böjning
  Svensk ordbok
 6. sär

  1sär subst., ingen böjning
  Svensk ordbok
 7. särk

  särk, förr vanligt kvinnoplagg av grovt eller fint linne eller bomull, på samma gång ett över- och ett underplagg.
 8. särkvark

  särkvark, den tredje lättaste av de sex slagen av kvarkar, som bygger upp alla starkt växelverkande partiklar ( hadroner).
 9. särkostnad

  särkostnad, kostnad för ett enskilt objekt eller en enskild åtgärd som på viss kalkyl skulle tillkomma eller bortfalla om objektet eller åtgärden valdes respektive valdes bort.
 10. särskiljningsförmåga

  särskiljningsförmåga, term inom känneteckensrätten.