1. särtryck

  särtryck, separat tryckning av en i princip oförändrad uppsats eller artikel i en samlingspublikation, årsbok, tidskrift e.d. Särtryck framställs främst för författarens räkning och förses ofta med särskilt omslag.
 2. särtal

  särtal, engelska strangeness, kvanttal som kännetecknar s-kvarken och därmed alla subatomära partiklar vilka innehåller s-kvarkar, till exempel lambdahyperonen och K-mesonen.
 3. särtryck

  sä`rtryck subst. ~et, plur. ~, best. plur. ~en ORDLED: sär--tryck-et
  Svensk ordbok
 4. konsert

  konsert [-sä´r äv. -särt´] subst. ~en ~er ORDLED: kon-sert-en
  Svensk ordbok