1. sätesmuskel

  sätesmuskel, egentligen en muskelgrupp som består av tre muskler: musculus glutaeus [-tɛ:-] maximus, musculus glutaeus [-tɛ:-] medius och musculus glutaeus [-tɛ:-] minimus.
 2. Sverige

  Sverige, stat på Skandinaviska halvön, norra Europa. 

 3. Iran

  Iran, stat i Mellanöstern.

 4. Nederländerna

  Nederländerna, stat i Nordvästeuropa.

 5. sätesbjudning

  sätesbjudning, sätesändläge , ett fosterläge; se förlossning (Avvikelser från det normala förlossningsförloppet: Avvikande fosterlägen).
 6. sätesgård

  sätesgård, detsamma som säteri.
 7. 11 september-attackerna

  11 september-attackerna, den samordnade terroraktion som tisdagen 11 september 2001 raserade World Trade Center i New York och ramponerade delar av amerikanska försvarshögkvarteret Pentagon i Washington D.C.
 8. allel

  allel, en av två eller flera alternativa former av en gen (arvsanlag).
 9. kommun

  kommun, territoriellt avgränsat område och administrativ enhet för lokal självstyrelse.
 10. jiddisch

  jiddisch, yiddish, ashkenaziska, germanskt språk, ett av huvudspråken för judar i förskingringen, vid sidan av bl.a. ladino, hebreiska och arabiska, ett av de nationella minoritetsspråken i Sverige.