1. nationalism

  nationalism, tankesystem som utgår från att det finns en speciell grupp, nationen, med vissa karakteristika, att de med nationen förknippade värdena och intressena är viktigare än andra kollektiva värden och intressen och att förverkligandet av nationens intressen förutsätter största möjliga politiska oberoende.
 2. en

  en är en barrväxt som växer antingen som en buske eller som ett träd.

 3. periodiska systemet

  periodiska systemet är en tabell över alla grundämnen som finns.

 4. sätta

  sätt`a verb satte satt, pres. sätter ORDLED: sätt-er SUBST.: sättande (till 1--6), sättning (till 3--5)
  Svensk ordbok
 5. medeltiden

  medeltiden, benämning på den epok som ligger mellan den romerska antiken och den tidigmoderna eller ”nyare” tiden.

 6. sätta bort

  sätta bort en sjukdom, en av de vanligaste magiska botemetoderna inom folkmedicinen.
 7. kemisk reaktion

  kemisk reaktion kallas det som händer när kemiska ämnen övergår till nya ämnen.
 8. Carl von Linné

  Carl von Linné är förmodligen Sveriges i världen mest berömda vetenskapsman genom tiderna.
 9. cellandning

  cellandning är cellens sätt att få energi.

 10. Vietnamkriget

  Vietnamkriget, 1957–75, hade sin bakgrund i det s.k. Indokinakriget 1946–54 vilket ledde till att Vietnam blev självständigt men delades längs 17:e breddgraden i ett kommunistiskt styrt Nordvietnam under ledning av Hô Chi Minh och ett USA-orienterat Sydvietnam där Ngô Đinh Diêm 1955 blev president.