1. så, i äldre tid använt svenskt, icke officiellt fastställt volymmått, vanligen motsvarande 16 kannor, dvs. ca 42 l.
 2. Aldrig har så många haft så få att tacka för så mycket

  Aldrig har så många haft så få att tacka för så mycket, traditionell svensk översättning av Winston Churchills yttrande i underhuset 20 augusti 1940: Never in the field of human conflict was so much owed by so many to so few.
 3. 6så subst. ~n ~ar ORDLED: så-ar
  Svensk ordbok
 4. 2så pron.
  Svensk ordbok
 5. 3så konj.
  Svensk ordbok
 6. 5så verb ~dde ~tt, pres. ~r SUBST.: sående; såning; sådd
  Svensk ordbok
 7. 4så interj.
  Svensk ordbok
 8. 1så adv.
  Svensk ordbok
 9. så bort

  så bort en sjukdom, en i Sverige och bland finlandssvenskar förr vanlig magisk botemetod, särskilt vid ”frossa” (malaria).
 10. Vietnamkriget

  Vietnamkriget, 1957–75, hade sin bakgrund i det s.k. Indokinakriget 1946–54 vilket ledde till att Vietnam blev självständigt men delades längs 17:e breddgraden i ett kommunistiskt styrt Nordvietnam under ledning av Hô Chi Minh och ett USA-orienterat Sydvietnam där Ngô Đinh Diêm 1955 blev president.