1. sådan

  sådan [så´- äv. så`-] el. vard. sån [sån´] pron. ~t ORDLED: så--dan
  Svensk ordbok
 2. pandemivaccination

  pandemivaccination, sådan massvaccination som utförs på grund av hotande pandemi.
 3. offentlig försvarare

  offentlig försvarare, sådan försvarare som utses av rätten.
 4. gulmetall

  gulmetall, detsamma som mässing, särskilt sådan med hög zinkhalt.
 5. mekanist

  mekanist, teknolog vid utbildningslinje för maskinteknik eller civilingenjör med examen från sådan utbildningslinje.
 6. försäkringsregistret

  försäkringsregistret, register som förs av Finansinspektionen för sådan registrering som föreskrivs i försäkringsrörelselagen.
 7. karroo

  karroo, karoo , geologisk term:  höjdplatå med terrassformade sidor, benämnd efter sådan höjd i Sydafrika.
 8. sakfråga

  sakfråga, sådan fråga i en rättegång som hänför sig till vilka faktiska omständigheter som förelegat.
 9. torvtäkt

  torvtäkt, brytning av torv för nyttoändamål; även platsen där sådan brytning äger rum.
 10. träsk

  träsk, svårforcerad våtmark, framför allt större sådan med lösbotten och ställvis öppna vattenspeglar.