1. sådd

  sådd, fördelning av utsäde, vanligen kombinerat med eller åtföljt av myllning.
 2. Saturnus

  Saturnus är en av de yttre planeterna i vårt solsystem.

 3. Gustav III

  Gustav III, född 24 januari 1746, död 29 mars 1792, svensk kung 1771–92, äldste son till Adolf Fredrik och Lovisa Ulrika.

 4. spor

  spor, hos växter, alger och svampar en en- till flercellig, könlös förökningskropp, som ofta bildas av ett särskilt organ, ett sporangium, och som frigörs och utvecklas till en ny individ.

 5. hackbruk

  hackbruk, hackjordbruk, en form av åkerbruk som har hackan som huvudsakligt redskap.

 6. äpple

  äpple, trädgårdsapel, Malus domestica, art i familjen rosväxter.

 7. sperma

  sperma, sädesvätska, mannens säd, som består av spermier (sädesceller), 20–150 miljoner/ml, och seminalplasma.
 8. harv

  harv, redskap för ytlig jordbearbetning, bestående av en ram försedd med pinnar av olika form och storlek.
 9. dagbok

  dagbok, vanligtvis anteckningar förda dag för dag om händelser som skribenten blivit indragen i eller vittne till, om det dagliga livets göromål eller kanske om antecknarens inre utveckling.

 10. rybs

  rybs, ryps, rovraps, Brassica rapa Olifera-gruppen, sortgrupp inom arten Brassica rapa i familjen korsblommiga växter.