1. sålla

  såll`a verb ~de ~t ORDLED: såll-ar SUBST.: sållande, sållning
  Svensk ordbok
 2. sållakors

  sållakors, folkligt hängsmycke, en variant av trillekors.
 3. såll

  såll, rissel , runt handredskap för grovrensning, t.ex. av sädeskorn.
 4. Eratosthenes’ såll

  Eratosthenes’ såll, metod att bestämma primtalen.
 5. såll

  såll subst. ~et, plur. ~, best. plur. ~en ORDLED: såll-et
  Svensk ordbok
 6. rissel

  rissel, ett grövre såll, särskilt om sådant som förr användes i ett inledande skede av sädesrensningen.
 7. sikt

  sikt, anordning som delar upp material i olika kornstorlekar.
 8. koskinomanti

  koskinomanti, divination med hjälp av ett såll eller en sikt.
 9. sållväv

  sållväv, sålldräll , enkel mönstring i vävens bindning, där inslagen flotterar över eller under vanligen fyra varptrådar, vilka tillsammans bildar rutor som ligger intill släta tuskaftsrutor.
 10. hedaredskorg

  hedaredskorg, en korg från Hedared i Västergötland, bunden av knippen av tunna träspån.