1. sång

  sång, röstens användning för att ge musikaliskt uttryck genom melodi, rytm och klangfärg, oftast med text, med eller utan instrumentalackompanjemang.
 2. sångsvan

  sångsvan, Cygnus cygnus, art i andfågelfamiljen Anatidae, underfamiljen svanar och gäss.
 3. gregoriansk sång

  gregoriansk sång, gregorianik, sammanfattande benämning på den enstämmiga solo- och körsång som sedan senantiken varit en integrerad del i det romersk-katolska gudstjänstlivet.
 4. sånglärka

  sånglärka är en fågel.
 5. sån

  sån se sådan
  Svensk ordbok
 6. Såningsmannen

  Såningsmannen, veckotidning, utgiven i Stockholm 1905–87, från 1964 som Saxons veckotidning.
 7. sångspel

  sångspel, tyska Singspiel, lättare musikdramatisk form med talad dialog, utvecklad i Österrike och Tyskland på 1700-talet men besläktad med engelsk balladopera och med anknytningar till italiensk opera buffa och fransk opéra-comique.
 8. sång

  sång, musikalisk komposition för en eller flera röster eller kör, med eller utan instrumentalt ackompanjemang.
 9. såningsmaskin

  såningsmaskin, jordbruksredskap för utspridning av utsäde, se såmaskin.
 10. sångfåglar

  sångfåglar, ibland använt namn på underordningen oscina tättingar, se tättingar.