1. såvida

  såvi`da konj. ORDLED: så--vida
  Svensk ordbok
 2. systematik

  systematik, inom biologin vetenskapen om organismernas släktskapsförhållanden samt deras systematiska ordnande, i vid mening vetenskapen om de processer och mönster, såväl utvecklingshistoriska som nutida, som berör organismernas mångfald, mångformighet och släktskap.
 3. alkalimetaller

  alkalimetaller, sammanfattande benämning på de sex metalliska grundämnena i periodiska systemets grupp 1 (IA): litium, natrium, kalium, rubidium, cesium och francium.

 4. dynamik

  dynamik, den del av mekaniken som beskriver kroppars rörelse under inverkan av krafter.
 5. sänka

  sänka, sänkningsreaktion, SR, klassisk metod för att undersöka blodet.
 6. strålning

  strålning, överföring av energi utan medverkan av något medium.
 7. husdjursavel

  husdjursavel, systematiska åtgärder att för varje generation förbättra en husdjursras eller husdjursstam så att den får alltmer önskvärda arvsanlag.
 8. placebo

  placebo, inom medicinen benämning på något som används i en behandlingsåtgärd men som inte anses ha någon reell biologisk effekt på en sjukdomsprocess eller på sjukdomssymtom.
 9. stavhopp

  stavhopp, gren i friidrott.

 10. Mr.

  Mr. (eng., förkortning av mister), motsvarar närmast svenskans herr, och används framför efternamn (eller för- och efternamn) om och till vuxna män, såvida inte en etablerad titel (t.ex. Lord, Doctor eller Professor) bör utsättas.