1. SÖ, förkortning för Skolöverstyrelsen.
 2. SÖ se skolöverstyrelse
  Svensk ordbok
 3. Esrum Sø

  Esrum Sø, sjö på norra Själland; för belägenhet se landskarta Danmark.
 4. gymnasieinspektör

  gymnasieinspektör, tjänsteman i gymnasieinspektionen, som inrättades vid Skolöverstyrelsen (SÖ) 1966.
 5. repetitionsutbildning

  repetitionsutbildning, militär utbildning för att vidmakthålla förbandens krigsduglighet.
 6. Skanderborg

  Skanderborg, kommun i Region Midtjylland, östra Jylland, Danmark.

 7. Fyn

  Fyn, ö mellan Jylland och Själland, Danmark; 2 989 km 2, 456 128 invånare (2013).
 8. Skolöverstyrelsen

  Skolöverstyrelsen, , central myndighet för skolväsendet i Sverige 1920–91.
 9. Danmark

  Danmark, stat i Nordeuropa.

 10. södermanländska

  södermanländska [sö`- el. sö´-] subst. ~n södermanländskor ORDLED: söd-er-man--länd-skan
  Svensk ordbok