1. söla

  sö`la verb ~de ~t ORDLED: söl-ar SUBST.: sölande; söl, söleri
  Svensk ordbok
 2. puddelprocessen

  puddelprocessen, process för tillverkning av smidesjärn, uppfunnen och patenterad 1783–84 av Henry Cort.
 3. Sølen

  Sølen, berg i sydöstra Norge; 1 755 m ö.h. För belägenhet se landskarta Norge.
 4. söl

  söl subst. ~et ORDLED: söl-et
  Svensk ordbok
 5. sölig

  sö`lig adj. ~t ORDLED: söl-ig
  Svensk ordbok
 6. Jess Ørnsbo

  Ørnsbo, Jess, född 1932, dansk författare.
 7. Cunctator

  Cunctator, tillnamn för Quintus Fabius Maximus.
 8. alger

  alger, Algae, sammanfattande namn på flera grupper av en- och flercelliga organismer som kan fotosyntetisera och som lever i fuktiga miljöer, det vill säga såväl hav och sjöar, som dammar, diken, fuktig jord, våta klippor och snö.
 9. konstgjorda språk

  konstgjorda språk, artificiella språk, konstruerade språk, språk som medvetet har skapats av en eller flera individer, till skillnad från naturliga språk, vilka antingen har vuxit fram gradvis och traderats från generation till generation (etniska språk) eller har nyskapats spontant som resultat av lyckade kommunikationsförsök ( pidginspråk, kreolspråk och tvillingspråk).
 10. söleri

  söleri´ subst. ~et äv. ~t ORDLED: söl-eri-et
  Svensk ordbok