1. sömn

  sömn, regelbundet återkommande, spontant uppträdande tillstånd med nedsatt förmåga att reagera på yttre stimuli, en form av vila.

 2. REM-sömn

  REM-sömn, parasömn, den ena huvudtypen av sömn.
 3. sömnad

  sömnad är ett sätt att använda nål och tråd för att sätta ihop eller dekorera textila material.
 4. serotonin

  serotonin, enteramin, 5-hydroxitryptamin, 5-HT, en monoamin som bildas från aminosyran tryptofan.

 5. infraljud

  infraljud, ljud med frekvenser under 20 Hz, motsvarande våglängder från 17 m och uppåt, som inte uppfattas med normal hörsel.

 6. hypotalamus

  hypotalamus, kärna i mellanhjärnan hos människa och andra ryggradsdjur.
 7. buller

  buller, miljöförsämrande, ofta oönskat ljud som är störande och i vissa fall skadligt för hörseln.

 8. igelkott

  igelkott är ett djur som trivs i närheten av människor.
 9. narkotika

  narkotika, singularis narkotikum, begrepp som ursprungligen omfattade ämnen som kan framkalla narkos, det vill säga sömn och bedövning, och som nu är samlingsnamn på ämnen som är eller kan vara beroendeframkallande.
 10. melankoli

  melankoli, en form av depression.