1. sörja

  1sör`ja subst. ~n ORDLED: sörj-an
  Svensk ordbok
 2. sörja

  2sör`ja verb sörjde sörjt, pres. sörjer ORDLED: sörj-er SUBST.: sörjande; sorg (till 1)
  Svensk ordbok
 3. Srebrenica

  Srebrenica, gruvstad i östra Bosnien och Hercegovina; 15 600 invånare (2014).

 4. kauri

  kauri, kaurikopalträd, kaurigran, kauritall, Agathis australis, art i familjen araukariaväxter.
 5. Sandro Key-Åberg

  Key-Åberg, Sandro, 1922–91, författare; jämför släktartikel Key.
 6. algblomning

  algblomning, vattenblomning, hög produktion av planktonalger eller bakterier i hav, sjöar och andra vattensamlingar.
 7. meios

  meios, reduktionsdelning, två på varandra följande celldelningar som föregår bildningen av könsceller.

 8. pietà

  pietà, framställning av den sörjande jungfru Maria, sittande med den döde Kristus i sitt knä.
 9. Gilgamesheposet

  Gilgamesheposet, det mest välkända av alla epos från det forntida Främre Orienten.
 10. Victoria

  Victoria, född 24 maj 1819, död 22 januari 1901, drottning av Storbritannien och Irland från 1837, kejsarinna av Indien från 1876.