1. sötaktig

  sö`taktig adj. ~t ORDLED: söt-akt-ig
  Svensk ordbok
 2. kloroform

  kloroform, triklormetan, CHCl 3, färglös vätska med sötaktig lukt.
 3. dikväveoxid

  dikväveoxid, tidigare kallad kväveoxidul, N 2O, lustgas, färglös gas med svagt sötaktig lukt.
 4. oxel

  oxel, svensk oxel, Sorbus intermedia, art i familjen rosväxter.
 5. kitsch

  kitsch, benämning på t.ex. konst, konsthantverk och litteratur producerad på billigt sätt, utan konstnärligt engagemang, men som kopierar och överdriver former från dyrare verk.
 6. hexametylentetramin

  hexametylentetramin, C 6H 12N 4,
  färglösa kristaller med först sötaktig, senare bitter smak.
 7. Grevé

  Grevé ®, varumärke för rundpipig, svensk hårdost av schweizerosttyp med lätt sötaktig nötsmak.
 8. indisk marmeladfrukt

  indisk marmeladfrukt, indiskt marmeladträd, bel, behlträd, Aegle [ɛ:g-] marmelos, art i familjen vinruteväxter.
 9. buksvampar

  buksvampar, Gasteromycetes, Gastromycetes, grupp basidsvampar, hos vilka basidier anläggs och basidiesporer bildas av en sporbildande vävnad, gleba, inuti fruktkroppen, som har en oftast flerskiktad vägg, peridium.
 10. glycine

  glycine, annat namn på växtarten blåregn.