1. kloroform

  kloroform, triklormetan, CHCl 3, färglös vätska med sötaktig lukt.
 2. kitsch

  kitsch, benämning på t.ex. konst, konsthantverk och litteratur producerad på billigt sätt, utan konstnärligt engagemang, men som kopierar och överdriver former från dyrare verk.
 3. sötaktig

  sö`taktig adj. ~t ORDLED: söt-akt-ig
  Svensk ordbok
 4. oxel

  oxel, svensk oxel, Sorbus intermedia, art i familjen rosväxter.
 5. dikväveoxid

  dikväveoxid, tidigare kallad kväveoxidul, N 2O, lustgas, färglös gas med svagt sötaktig lukt.
 6. hexametylentetramin

  hexametylentetramin, C 6H 12N 4,
  färglösa kristaller med först sötaktig, senare bitter smak.
 7. indisk marmeladfrukt

  indisk marmeladfrukt, indiskt marmeladträd, bel, behlträd, Aegle [ɛ:g-] marmelos, art i familjen vinruteväxter.
 8. buksvampar

  buksvampar, Gasteromycetes, Gastromycetes, grupp basidsvampar, hos vilka basidier anläggs och basidiesporer bildas av en sporbildande vävnad, gleba, inuti fruktkroppen, som har en oftast flerskiktad vägg, peridium.
 9. Grevé

  Grevé ®, varumärke för rundpipig, svensk hårdost av schweizerosttyp med lätt sötaktig nötsmak.
 10. johannesbröd

  johannesbröd,, johannesbrödträd, carob, Ceratonia siliqua, art i familjen ärtväxter.