1. söta

    sö`ta verb ~de ~t ORDLED: söt-ar SUBST.: sötande, sötning
    Svensk ordbok
  2. söt

    söt adj. ~t
    Svensk ordbok
  3. mört

    mört, Rutilus rutilus, art i familjen karpfiskar.
  4. amerikanskt blåbär

    amerikanskt blåbär, high-bush blueberry, Northern highbush, högväxande blåbär, trädgårdsblåbär, Vaccinium corymbosum, art i familjen ljungväxter.
  5. doux

    doux, söt (om viner).
  6. meyercitron

    meyercitron, Citrus × meyeri, hybrid i familjen vinruteväxter.
  7. limett

    limett, limetta, sötcitron, Citrus × aurantium Limetta-gruppen (synonym Citrus × limetta), sortgrupp i familjen vinruteväxter.
  8. dansk körvel

    dansk körvel, Anthriscus cerefolium, art i familjen flockblomstriga växter.
  9. litchi

    litchi, Litchi chinensis, art i familjen kinesträdsväxter.
  10. ädelbanan

    ädelbanan, Musa acuminata, synonym Musa chinensis, art i familjen bananväxter.