1. sabbat

  sabbat, hebreiska shabbat, den arbetsfria sjunde dagen (från fredag afton till lördag afton) inom judendomen.
 2. sabba

  sabb`a verb ~de ~t ORDLED: sabb-ar SUBST.: sabbande, sabbning; sabb
  Svensk ordbok
 3. sabbatsår

  sabbatsår, vart sjunde år, då marken i Israel enligt bestämmelserna i Tredje Moseboken 25 inte fick brukas utan skulle hålla sabbat, dvs. vila.
 4. sabbatsår

  sabbatsår, år under vilket man tar ledigt från sin ordinarie verksamhet, t.ex. uppehåll från förvärvsarbete för studier eller vice versa eller för att ägna sig åt sin personliga utveckling genom längre resa, konstnärligt skapande o.d.; även, inom universitetsvärlden, betald tjänstledighet för forskning.
 5. sabbatianism

  sabbatianism, judisk messiansk rörelse uppkallad efter grundaren Shabbetai Tzevi (1626–76) från Smyrna (nuvarande Izmir i Turkiet).
 6. Sabbatsbergs sjukhus

  Sabbatsbergs sjukhus , sjukhus i Stockholm.
 7. sabbat

  sabbat [sab`- el. sab´-] subst. ~en ~er ORDLED: sabbat-en
  Svensk ordbok
 8. sabbatstermin

  sabb`atstermin subst. ~en ~er ORDLED: sabbats--term-in-en
  Svensk ordbok
 9. sabbatsbrott

  sabb`atsbrott subst. ~et, plur. ~, best. plur. ~en ORDLED: sabbats--brott-et
  Svensk ordbok
 10. sabbatsår

  sabb`atsår subst. ~et, plur. ~, best. plur. ~en ORDLED: sabbats--år-et
  Svensk ordbok