1. sabbat

  sabbat, hebreiska shabbat, den arbetsfria sjunde dagen (från fredag afton till lördag afton) inom judendomen.
 2. ortodox judendom

  ortodox judendom är en riktning inom judendomen.

 3. reformjudendom

  reformjudendom är en riktning inom judendomen.
 4. Moseböckerna

  Moseböckerna, Pentateuken (’femrullen’), även kallade Mose lag, fem böcker i Gamla Testamentet, av traditionen tillskrivna Mose.
 5. dekalogen

  dekalogen, de tio budorden eller tio Guds bud, en samling av tio korta religiösa och etiska regler som Israels Gud, Jahve, enligt den bibliska traditionen gav Mose på Sinai; de hade skrivits på två stentavlor för att ligga till grund för förbundet mellan Jahve och Israel.
 6. söndag

  söndag, den dag som enligt kristen tideräkning är den första dagen i veckan och gudstjänstdag, firad till minne av Jesu uppståndelse, som skedde dagen efter sabbaten.
 7. Sjundedags Adventistsamfundet

  Sjundedags Adventistsamfundet, ofta även kallad Adventistkyrkan eller sjundedagsadventisterna, svenskt trossamfund som tillhör adventistgrenen av den protestantiska reformerta kyrkofamiljen (se adventism).
 8. lördag

  lördag, tidigare räknad som veckans sjunde dag, sedan 1973 som dess sjätte, bevarar i sitt namn ett fornsvenskt ord för bad(vatten), lögh, och därmed minnet av att man förr i tiden då brukade tvätta sig grundligare eller ta ett bad.

 9. havdala

  havdala, havdālā, judisk ceremoni i hemmet för att markera övergången från sabbat till arbetsdag, från det heliga till det profana.
 10. Franz Stangl

  Stangl, Franz, 1908–71, österrikisk-tysk polisofficer samt lägerkommendant.