1. sabbatsår

  sabbatsår, vart sjunde år, då marken i Israel enligt bestämmelserna i Tredje Moseboken 25 inte fick brukas utan skulle hålla sabbat, dvs. vila.
 2. sabbatsår

  sabbatsår, år under vilket man tar ledigt från sin ordinarie verksamhet, t.ex. uppehåll från förvärvsarbete för studier eller vice versa eller för att ägna sig åt sin personliga utveckling genom längre resa, konstnärligt skapande o.d.; även, inom universitetsvärlden, betald tjänstledighet för forskning.
 3. sabbatsår

  sabb`atsår subst. ~et, plur. ~, best. plur. ~en ORDLED: sabbats--år-et
  Svensk ordbok
 4. Simone Biles

  Biles, Simone, född 1997, amerikansk gymnast, en av tidernas mest framgångsrika. 

 5. jubelår

  jubelår, enligt Gamla Testamentet (Tredje Moseboken 25:10–16) vart femtionde år, dvs. året efter vart sjunde sabbatsår.
 6. Pep Guardiola

  Guardiola, Josep (Pep), född 1971, spansk fotbollstränare och fotbollsspelare (mittfältare).

 7. sabbatstermin

  sabb`atstermin subst. ~en ~er ORDLED: sabbats--term-in-en
  Svensk ordbok
 8. ligga av sig

  ligga a´v sig verb låg legat, pres. ligger ORDLED: ligg-er
  Svensk ordbok
 9. meditation

  meditation [-ʃo´n] subst. ~en ~er ORDLED: med-it-at-ion-en
  Svensk ordbok
 10. författa

  författ´a verb ~de ~t ORDLED: för-fatt-ar SUBST.: författande
  Svensk ordbok