1. viltvård

    viltvård, sammanfattande benämning på åtgärder som syftar till att bevara vilt samt att främja en med hänsyn till allmänna och enskilda intressen lämplig utveckling av viltstammarna.
  2. sabbat

    sabbat [sab`- el. sab´-] subst. ~en ~er ORDLED: sabbat-en
    Svensk ordbok