1. sagalitteratur

  sa`galitteratur subst. ~en ORDLED: saga--litter-at-ur-en
  Svensk ordbok
 2. sejd

  sejd, i förkristen nordisk religion ett sätt att bruka trolldom till såväl gagn som skada.

 3. völva

  völva (isländska vǫlva), vala, en av flera benämningar på en både i fornnordisk mytologi och i isländska sagor förekommande kvinna som kan praktisera sejd eller utöva annan trolldom mot betalning.
 4. Jomsborg

  Jomsborg, i isländsk sagalitteratur en befäst stödjepunkt för självständigt agerande vikingar i södra östersjöområdet (jämför Jómsvíkinga saga).
 5. Angantyr

  Angantyr, namn på flera kämpar och kungar i den isländska sagalitteraturen.
 6. Gustav Albeck

  Albeck, Gustav, 1906–95, dansk litteraturhistoriker.
 7. Thorfinn Karlsefni

  Thorfinn Karlsefni, ca 1000, isländsk storman som enligt sagalitteraturen företog två expeditioner till Vinland i avsikt att där grunda en permanent bosättning.

 8. Sigurður Nordal

  Nordal, Sigurður, 1886–1974, isländsk språk- och litteraturforskare, Islands ambassadör i Köpenhamn 1951–57.
 9. Norge

  Norge, stat i Nordeuropa.

 10. Ösel

  Ösel, estniska Saaremaa, ö i Estland, norr om Rigabukten, Östersjöns i storleksordning andra ö (efter Gotland); 2 710 km 2, ca 39 000 invånare (2009).