1. språksociologi

  språksociologi, även, med en oftast synonym benämning, sociolingvistik, vetenskapsgren som utforskar förhållandet mellan språk och samhälle och språkanvändning som socialt beteende.

 2. Roald Sagdejev

  Sagdejev, ( Sagdeev), Roald, född 1932, rysk teoretisk fysiker, professor och akademiledamot, verksam inom rymd- och plasmafysik.
 3. Esaias Tegnér

  Tegnér, Esaias, född 13 november 1782, död 2 november 1846, skald, lärd, prästman, ledamot av Svenska Akademien från 1819; jämför släktartikel Tegnér.
 4. sanning

  sanning, centralt filosofiskt begrepp.
 5. turkiska

  turkiska, turkietturkiska, Türkiye Türkçesi, engelska Turkish, det turkiska språk som är Turkiets officiella språk.

 6. kodväxling

  kodväxling, inom språksociologin tvåspråkiga eller bidialektala personers växelvisa användande av mer än ett språk eller mer än en språkvarietet under ett och samma samtal.
 7. by

  by, bondby, bebyggelseenhet på landsbygden, före laga skiftet i Sverige på 1800-talet vanligtvis ett mindre antal gårdar med anknytning till jordbruket och dess binäringar.
 8. dit

  dit, term, skapad av C.W. von Sydow, för en icke-episk kategori av folkdikt som kan karakteriseras som korta konstateranden utan att det utsägs om de är sanna eller falska.
 9. giftorätt

  giftorätt, en makes lagenliga anspråk på sådan egendom, tillhörig den andra maken, som utgör giftorättsgods.
 10. prosodi

  prosodi, den gren inom fonetiken som studerar det talade språkets rytm och melodi.