1. sakrament

  sakrament är en helig handling i den kristna kyrkan.
 2. Finlands sak är vår

  Finlands sak är vår, paroll i Sverige under vinterkriget 1939–40.
 3. sakernas internet

  sakernas internet, engelska Internet of things (IoT), begrepp inom informationsteknik avseende alla de enheter som via inbyggda sensorer eller datorer är uppkopplade mot internet.

 4. sakral

  sakral, förknippad med religion och gudstjänst (t.ex. om arkitektur, musik, klädedräkt och kulthandlingar, jämför sakralt kungadöme).
 5. sakprosa

  sakprosa, form av skriftspråk som kännetecknar texter skrivna för att förmedla faktiska upplysningar; även benämning på den typen av texter.

 6. sakfråga

  sakfråga, sådan fråga i en rättegång som hänför sig till vilka faktiska omständigheter som förelegat.
 7. sakframställning

  sakframställning, den del av huvudförhandlingen i en rättegång där parterna var för sig utvecklar sin talan och svarar på vad motparten anfört.
 8. sakralt kungadöme

  sakralt kungadöme, en institution där kungen anses stå i speciell förbindelse med gudavärlden och regera med gudomlig fullmakt; han utför bestämda kultiska handlingar för att främja statens välfärd.
 9. Sakarja

  Sakarja, Sakarjas bok, gammaltestamentlig skrift som ingår i den s.k. Tolvprofetboken.
 10. SAK

  SAK, förkortning för Sveriges allmänna konstförening.