1. sakägare

  sakägare, en part som påverkas av pågående rättegång eller administrativ förrättning och som därför i varierande utsträckning har rätt att föra talan eller på annat sätt bevaka sitt intresse.
 2. sakägare

  sa`kägare subst. ~n äv. sakägarn, plur. ~, best. plur. sakägarna ORDLED: sak--äg-ar-en
  Svensk ordbok
 3. sakägande

  sa`kägande subst. ~n, plur. ~ ORDLED: sak--äg-and-en
  Svensk ordbok
 4. enkelt planförfarande

  enkelt planförfarande är en metod enligt plan- och bygglagen för att underlätta handläggningen av en detaljplan eller införandet av områdesbestämmelser.
 5. minerallagstiftning

  minerallagstiftning, reglering av rätten att undersöka och utvinna mineraltillgångar.
 6. plan- och bygglagen

  plan- och bygglagen, PBL, regler om planläggning av mark och vatten samt om byggande.