1. sakförhållande

  sa`kförhållande subst. ~t ~n ORDLED: sak--för-håll-and-et
  Svensk ordbok
 2. faktaresistens

  faktaresistens, attityd som innebär att man inte låter sig påverkas av fakta som talar emot den egna uppfattningen i en specifik fråga.

 3. modalitet

  modalitet, en betydelsekategori hos satsen som omfattar olika arter av sanning eller olika hållningar från talarens sida gentemot satsens innehåll.
 4. tro

  tro är 1) förmodan att viss information om sakförhållanden är sann; 2) tillit riktad till viss person; 3) religiöst bestämd livshållning och livstolkning.
 5. domskäl

  domskäl, den motivering rätten anför för sitt domslut.
 6. rättsföljd

  rättsföljd, rättsverkan, den del av en rättsregel – eftersatsen – som utsäger vilka konsekvenser rättsordningen knyter till ett visst sakförhållande, t.ex. straffet för ett visst brott.
 7. sanning

  sanning, centralt filosofiskt begrepp.
 8. Ludwig Wittgenstein

  Wittgenstein, Ludwig, född 26 april 1889, död 29 april 1951, österrikisk-brittisk filosof, professor i Cambridge 1939–47, en av huvudgestalterna inom den s.k. analytiska filosofin, tillika en av 1900-talets mest inflytelserika och omdiskuterade filosofer.
 9. bevisbörda

  bevisbörda, bevisskyldighet, skyldighet i rättegång för part att prestera tillräckligt stark bevisning beträffande ett sakförhållande som åberopats till grund för talan.
 10. Dalarna

  Dalarna, äldre form Dalarne, landskap i Mellansverige, det största och nordligaste i Svealand.