1. sakkunnig

  sakkunnig, inom statsförvaltningen benämning dels på politiskt tillsatta beredande departementstjänstemän, dels på ledamöter i kommittéer och utredningar.
 2. sakkunnig

  sakkunnig, inom processrätten person som på begäran av domstol eller part lämnar ett utlåtande i en fråga där han har särskild sakkunskap.
 3. sakkunnig

  sa`kkunnig adj. ~t ORDLED: sak--kunn-ig
  Svensk ordbok
 4. sakkunnigläkare

  sakkunnigläkare, annan benämning på förtroendeläkare, dvs. en läkare som är anställd vid försäkringskassa eller försäkringsbolag.
 5. sakkunniguppdrag

  sa`kkunniguppdrag subst. ~et, plur. ~, best. plur. ~en ORDLED: sak-kunn-ig--upp-drag-et
  Svensk ordbok
 6. sakkunnigberedning

  sa`kkunnigberedning subst. ~en ~ar ORDLED: sak-kunn-ig--be-red-ning-en
  Svensk ordbok
 7. sakkunnigutlåtande

  sa`kkunnigutlåtande subst. ~t ~n ORDLED: sak-kunn-ig--ut-låt-and-et
  Svensk ordbok
 8. sakkunnigbetänkande

  sa`kkunnigbetänkande subst. ~t ~n ORDLED: sak-kunn-ig--be-tänk-and-et
  Svensk ordbok
 9. Tage Erlander

  Erlander, Tage, född 13 juni 1901, död 21 juni 1985, politiker (socialdemokrat), statsminister 1946–69.

 10. Florence Nightingale

  Nightingale, Florence, född 12 maj 1820, död 13 augusti 1910, brittisk hälso- och sjukvårdsreformator, samhällsforskare, sjuksköterska.