1. salat

  salat, ṣalāt (arabiska), den islamiska tidebönen, som traditionellt utförs fem gånger om dygnet (se bönetider) och som föregås av bönekallelsen ( adhan).
 2. saligprisning

  saligprisning, utrop i vilket någon prisas salig med anledning av något.
 3. sal

  sal, salträd, Shorea robusta, art i familjen dipterocarpusväxter.
 4. salig

  sa`lig adj. ~t ORDLED: sal-ig
  Svensk ordbok
 5. Sverige

  Sverige, stat på Skandinaviska halvön, norra Europa. 

 6. renässans

  renässans, stil inom konst och litteratur eller epok inom den västerländska historien.
 7. socialism

  socialism, benämning på såväl en uppsättning politiska ideal som rörelser eller partier som arbetar för att förverkliga dessa ideal.
 8. Sala

  Sala, centralort (stad) i Sala kommun, Västmanland (Västmanlands län), 35 km norr om Västerås; 13 087 invånare (2016).

 9. Vishnu

  Vishnu, Viṣṇu, indisk gud.
 10. Dante Alighieri

  Dante Alighieri, född i maj 1265, död 13 eller 14 september 1321, florentinsk författare, Italiens nationalskald.