1. Samekonferensen

    Samekonferensen, till 1992 Nordiska samekonferensen, organ för nordiska och ryska samer, samlat första gången i Jokkmokk 1953 på initiativ av Svenska Samernas Riksförbund, Norges reindriftssamers landsforening och de finska samernas organisation Renbeteslagföreningen.
  2. Nordiska samekonferensen

    Nordiska samekonferensen, fram till 1992 namn på Samekonferensen.
  3. x

    x, X, den tjugotredje bokstaven i den svenska versionen av det latinska alfabetet (den tjugofjärde om man betraktar w som en självständig bokstav).