1. Sametinget

  Sametinget, folkvalt samiskt parlament, verksamt sedan 1993, med ställning även som statlig myndighet och med uppgift att enligt sametingslagen ”bevaka frågor som rör samisk kultur i Sverige”.
 2. samer

  samer, etnisk och språklig minoritet i Nordskandinavien och på Kolahalvön, förr på svenska vanligen kallade lappar, på norska finner.

 3. Elsa Laula Renberg

  Laula Renberg, Elsa, 1877–1931, svensk-norsk förkämpe för samernas rättigheter.

 4. Jordbruksdepartementet

  Jordbruksdepartementet, från 2011 Landsbygdsdepartementet, del av Regeringskansliet, tillkom 1900 som det första nya departementet efter 1840 års departementalreform.

 5. Samerådet

  Samerådet är samernas gemensamma organisation.
 6. Landsbygdsdepartementet

  Landsbygdsdepartementet, till 2011 Jordbruksdepartementet, del av Regeringskansliet till 2015 då det avvecklades och dess frågor fördes in under Näringsdepartementet.

 7. sameskola

  sameskola är en skola för samers barn.
 8. röstning

  röstning innebär att man väljer vilket alternativ man vill stödja i exempelvis ett val.

 9. Troms og Finnmark fylke

  Troms og Finnmark fylke, fylke i norra Norge; 70 935 km2, 244 326 invånare (2019).