1. samhälle

  samhälle, benämning på en grupp individer förenade av ett nätverk av sociala relationer med viss varaktighet och kontinuitet över tid.
 2. pluralistiskt samhälle

  pluralistiskt samhälle, term som allmänt avser självständiga nationer med etniska, religiösa, ras- eller klassmässiga eller språkliga klyftor.
 3. postindustriellt samhälle

  postindustriellt samhälle, samhälle där det sker en gradvis minskning av andelen anställda inom industrin i detta ords snävare bemärkelse, dvs. inom massproduktionen av nyttoföremål företrädesvis under fabriksmässiga former, och där i stället servicesektorn tillväxer.
 4. multietniskt samhälle

  multietniskt samhälle, samhälle där flera olika etniska grupper lever sida vid sida inom gränserna för exempelvis samma nationalstat eller del därav.
 5. klasslöst samhälle

  klasslöst samhälle, i marxistisk tradition ett samhälle där ingen har exklusiv makt över produktionen och fördelningen av dess produkter.
 6. Samhällets olycksbarn

  Samhällets olycksbarn, Les Misérables, romansvit i tolv delar av den franske författaren Victor Hugo, utgiven 1862.

 7. komplext samhälle

  komplext samhälle, inom antropologin benämning på det moderna, industriella samhället i motsats till de traditionella, förindustriella samhällena och särskilt då de allra ”enklaste” eller mest ”primitiva” bland dessa.
 8. primitiva samhällen

  primitiva samhällen, egentligen de första (mänskliga) samhällena.
 9. Dagens Samhälle

  Dagens Samhälle, obunden nyhets- och reportagetidning, sedan 2004 utgiven av Sveriges Kommuner och Regioner genom Dagens Samhälle AB.

 10. pluralt samhälle

  pluralt samhälle, ett samhälle som består av flera etniska grupper, vilka samverkar inom ramen för en och samma ekonomi.