1. centralism

    centralism, sammanfattande benämning på politiska idéer om samhällsstyrelsens utformning, innebärande att en koncentration av makt och förvaltning till en stark centralmakt med ett starkt grepp om den centrala förvaltningen förordas.