1. Samlingspartiet

  Samlingspartiet, finska Kansallinen kokoomus, finländskt politiskt parti med rötter i Finska partiet.

 2. samlingsverk

  samlingsverk, biblioteksterm för böcker med fler än tre författare.
 3. samlingsregering

  samlingsregering, regering i ett parlamentariskt system med företrädare för alla eller de flesta partierna i parlamentet, vanligen bildad vid krig eller i en särskild krissituation.
 4. samlingsband

  sam`lingsband subst. ~et, plur. ~, best. plur. ~en ORDLED: saml-ings--band-et
  Svensk ordbok
 5. samlingsverk

  sam`lingsverk subst. ~et, plur. ~, best. plur. ~en ORDLED: saml-ings--verk-et
  Svensk ordbok
 6. samlingsutställning

  sam`lingsutställning subst. ~en ~ar ORDLED: saml-ings--ut-ställ-ning-en
  Svensk ordbok
 7. samlingspunkt

  sam`lingspunkt subst. ~en ~er ORDLED: saml-ings--punkt-en
  Svensk ordbok
 8. samlingslokal

  sam`lingslokal subst. ~en ~er ORDLED: saml-ings--lok-al-en
  Svensk ordbok
 9. samlingspärm

  sam`lingspärm subst. ~en ~ar ORDLED: saml-ings--pärm-en
  Svensk ordbok
 10. samlingssal

  sam`lingssal subst. ~en ~ar ORDLED: saml-ings--sal-en
  Svensk ordbok