1. sammanbinda

  samm`anbinda verb sammanband sammanbundit sammanbunden sammanbundna, pres. sammanbinder ORDLED: samm-an--bind-er SUBST.: sammanbindande, sammanbindning
  Svensk ordbok
 2. blodkärl

  blodkärl, rörformiga bildningar i vilka blodet transporteras i kroppen.
 3. artär

  artär, pulsåder, blodkärl som leder syremättat blod från hjärtat ut till kroppens olika delar (denna definition gäller det s.k. stora kretsloppet; om lilla kretsloppet se nedan).
 4. Kap–Kairojärnvägen

  Kap–Kairojärnvägen, benämning på ett av Cecil Rhodes mot slutet av 1800-talet planerat projekt att genom en järnvägslinje från Kapstaden till Kairo (och vidare till Alexandria) sammanbinda brittiska besittningar från söder till norr och därigenom konsolidera Storbritanniens afrikanska imperium.
 5. isobar

  isobar, linje på en karta som sammanbinder punkter med samma (luft)tryck.
 6. Akashi Kaikyo-bron

  Akashi Kaikyo-bron, hängbro på leden Kobe–Naruto i Japan, byggd 1988–98.
 7. trädgräns

  trädgräns, gränsen för trädväxt mot norr, mot kalfjäll, mot stäpp och andra torrområden eller mot extremt oceaniska miljöer.
 8. komplexbildning

  komplexbildning, kemisk reaktion vid vilken en metalljon i lösning reagerar med molekyler eller anjoner under bildning av ett metallkomplex.
 9. Öresundsförbindelsen

  Öresundsförbindelsen, i vidare mening all transport och trafik över Öresund; se Öresund (Öresundsförbindelser).
 10. San José

  San José, huvudstad i Costa Rica; 288 200 invånare (2012).