1. sammandrabba

  samm`andrabba verb ~de ~t ORDLED: samm-an--drabb-ar SUBST.: sammandrabbande, sammandrabbning
  Svensk ordbok
 2. konkurrens

  konkurrens, i ekologin en relation mellan två individer, populationer eller arter där den ena parten förbrukar eller lägger beslag på en resurs som därmed inte blir tillgänglig för den andra.
 3. konkurs

  konkurs, det rättsliga förfarande som används för att ta i anspråk skuldsatt persons eller företags samtliga tillgångar för en proportionell fördelning mellan alla fordringsägare med beaktande av eventuella förmånsrätter.
 4. konkurrens

  konkurrens, inom nationalekonomi den rivalitet som råder mellan aktörerna – köparna och säljarna – i en marknadsekonomi.
 5. konkurrens

  konkurrens, inom straffrätten sammanträffande av brott.
 6. konkurrent

  konkurrent, inom ekonomi en aktör, i huvudsak köpare eller säljare, som konkurrerar med andra aktörer på marknaden.
 7. konkurrent

  konkurrent, ibland concurrent eller concurrens, ett tal mellan 1 och 7 som under medeltiden fungerade som kalendariskt hjälpmedel vid sidan av söndagsbokstäverna A–G. Med konkurrent avsågs ursprungligen den dag som blir över när årets 365 dagar delas upp på 52 veckor.
 8. Irak

  Irak, stat i Mellanöstern.

 9. drabba samman

  drabba samman [sam´- el. sam`-] verb drabbade drabbat ORDLED: drabb-ar samm-an SUBST.: sammandrabbande, sammandrabbning
  Svensk ordbok
 10. drabba

  drabb`a verb ~de ~t ORDLED: drabb-ar SUBST.: drabbande
  Svensk ordbok