1. sammankoppla

  samm`ankoppla verb ~de ~t ORDLED: samm-an--koppl-ar SUBST.: sammankopplande, sammankoppling
  Svensk ordbok
 2. våg

  våg är en rörelse som regelbundet går upp och ner eller fram och tillbaka.

 3. elektriskt nät

  elektriskt nät, allmän benämning på sammankopplade elektriska kretskomponenter och spänningskällor.
 4. elektriska maskiner

  elektriska maskiner, elmaskiner, sammanfattande benämning på roterande maskiner som omvandlar mekanisk energi till elektrisk eller omvänt.
 5. strålning

  strålning är inom fysiken överföring av energi med hjälp av vågor eller partiklar.

 6. lignaner

  lignaner, grupp av extraktivämnen i trä. De består av två sammankopplade fenylpropanenheter, de byggstenar som bygger upp makromolekylen lignin.
 7. plast

  plast, syntetiskt material bestående av en eller ibland flera polymerer samt ett flertal tillsatsämnen.

 8. härva

  härva, del av lindning i en elektrisk maskin.
 9. kopplade bågar

  kopplade bågar, fönster där inner- och ytterbågen är sammankopplade med gångjärn och låsbeslag.
 10. länk

  länk, led i kedja, kätting e.d. fisketerm för ett antal sammankopplade redskap av samma slag.